YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 54 SBT Sinh học 7

Giải bài 11 tr 54 sách BT Sinh lớp 7

Tuyến độc của nhện nằm ở

A. chân bò.             

B. chân xúc giác.

C. kìm.                     

D. núm tuyến tơ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11

Tuyến độc của nhện nằm ở đôi kìm.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 54 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON