YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 98 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 tr 98 sách GK Sinh lớp 7

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Những đặc điểm cấu tạo giúp Chân khớp phân bố rộng rãi là:

  • Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.
  • Chân khớp phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 98 SGK Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON