ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 47 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 tr 47 sách BT Sinh lớp 7

Hãy nêu đặc điểm về cấu tạo ngoài của ngành Chân khớp? 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
  • Chân khớp là một ngành có số loài lớn, gồm 3 lớp (Giáp xác, Hình nhện và Sâu bọ), chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.
  • Các động vật trong ngành Chân khớp có các đặc điểm cấu tạo ngoài chung sau :
    • Cơ thể đối xứng 2 bên và phân đốt: Các đốt hợp thành 3 phần cơ thể là đầu, ngực và bụng.
    • Mỗi đốt cơ thể mang một đôi chi phân đốt: các đốt của chi khớp động với nhau.
    • Cơ thể được lớp vỏ kitin vững chắc phủ ngoài, tại chỗ khớp giữa các đốt thì vỏ kitin mỏng hơn, để dễ dàng cho các cử động. 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 47 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1