YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 tr 53 sách BT Sinh lớp 7

Loại giác quan không có ở tôm là

A. thính giác.               

B. khứu giác.

C. bình nang.               

D. xúc giác. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Loại giác quan không có ở tôm là thính giác.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 53 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON