YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 53 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 tr 53 sách BT Sinh lớp 7

Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là

A. có khoang cơ thể chính thức.

B. phần phụ phân đốt và khớp động.

C. cơ thể phân đốt.                              

D. cả A, B và C. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Chân khớp là ngành có số loài chiếm 2/3 số loài động vật đã biết.
  • Các đặc điểm đặc trưng của ngành Chân khớp là có khoang cơ thể chính thức, phần phụ phân đốt và khớp động và cơ thể phân đốt.

⇒ Đáp án: D 

-- Mod Sinh Học 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 53 SBT Sinh học 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON