YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 40 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 tr 40 sách BT Sinh lớp 6

Nguyên liệu để lá chế tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng là

A. nước và khí ôxi.

B. nước và chất diệp lục. 

C. nước và khí cacbônic.

D. nước và khí nitơ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nguyên liệu để lá chế tạo chất hữu cơ ngoài ánh sáng là: nước và khí cacbônic.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 40 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON