Sinh Học 6 Chương 4: Lá

 • Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

  Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá
  Lá thuộc cơ quan nào của cây? Chức năng của lá? Vậy lá có đặc điểm gì phù hợp với chức năng ấy? Bài hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu.

  5 trắc nghiệm 75 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

  Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
  Vì sao lá có thể tự tạo chất dinh dưỡng cho cây? Ta sẽ giải thích được điều này sau khi đã tìm hiểu rõ cấu tạo trong của phiến lá.

  2 trắc nghiệm 55 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Quang hợp

  Bài 21: Quang hợp
  Đặc điểm khác biệt giữa thực vật và động vật là gì? Nhờ bộ phận nào mà cây xanh chế tạo được chất hữu cơ? Trong điều kiện nào thì cây thực hiện được chức năng đó? Bài hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài Quang hợp.

  9 trắc nghiệm 74 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

  Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
  Nội dung bài học giúp học sinh nắm được những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp, ý nghĩa của quá trình quang hợp; Giải thích việc trồng cây cần chú ý đến mật độ và thời vụ.

  4 trắc nghiệm 38 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Cây hô hấp không?

  Bài 23: Cây hô hấp không?
  Lá cây thực hiện quang hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí ôxi. Vậy lá cây có hô hấp không? Làm thế nào để biết được? Hai nhóm học sinh đã thực hiện các thí nghiệm sau, chúng ta cùng nghiên cứu để trả lời câu hỏi trên.      

  52 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

  Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?
  Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để quang hợp và sử dụng cho một số hoạt động sống khác nên hằng ngày cây phải hút rất nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học cây chỉ giữ lại một phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước đi đâu? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thông qua bài học sau đây:

  36 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Biến dạng của lá

  Bài 25: Biến dạng của lá
  Phiến lá thường có dạng bản dẹt, chức năng chính của lá là tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số loại cây do thực hiện những chức năng khác, lá đã bị biến dạng.

  5 trắc nghiệm 32 hỏi đáp

  Xem chi tiết