YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 40 SBT Sinh học 6

Giải bài 6 tr 40 sách BT Sinh lớp 6

Trong quá trình quang hợp chế tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí gì?

A. Khí ôxi.                     

B. Khí cacbônic

C. Khí nitơ.                   

D. Hơi nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Trong quá trình quang hợp chê tạo chất hữu cơ, lá cây thải ra môi trường khí oxi.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 40 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON