YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 tr 39 sách BT Sinh lớp 6

Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

  • Thực vật đóng vai trò quan trọng trong tự nhiên và đối với đời sống động vật.
  • Điều đó đúng, vì con ngưòi và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí ôxi do cây xanh tạo ra. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 39 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON