YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 39 SBT Sinh học 6

Giải bài 5 tr 39 sách BT Sinh lớp 6

Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Màu xanh ở lá, thân non do các hạt diệp lục (sắc tố quang hợp) quy định.

  • Những thân non có màu xanh có tham gia quang hợp vì trong tế bào của nó cũng có lục lạp chứa chất diệp lục.
  • Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng thì chức năng quang hợp do thân cây, cành cây đảm nhận, vì thân và cành của những cây này cũng có lục lạp (thường có màu xanh). 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 39 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON