YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 14 trang 42 SBT Sinh học 6

Giải bài 14 tr 42 sách BT Sinh lớp 6

Cây nào sau đây có lá ngọn dạng tua cuốn?

A. Cây mồng tơi.

B. Cây đậu Hà Lan.

C. Cây bèo đất.

D. Cây hành. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Cây đậu Hà Lan có lá ngọn dạng tua cuốn. 

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 42 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON