YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 25 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 25: Biến dạng của lá giúp các em học sinh biết được các dạng lá biến dạng (thành gai, tua cuốn, lá vảy, lá dự trữ, lá bắt mồi) theo chức năng và môi trường sống. Từ đó hiểu được ý nghĩa biến dạng của lá.

ADSENSE

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON