YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 48 SBT Sinh học 6

Giải bài 4 tr 48 sách BT Sinh lớp 6

Cho các bước cần tiến hành khi ghép mắt là:

1. Cắt lấy mắt ghép.

2. Rạch vỏ gốc ghép.

3. Luồn mắt ghép vào vết rạch.

4. Buộc dây để giữ mắt ghép.

Thứ tự đúng các thao tác khi tiến hành ghép mắt là

A. 1, 2, 3, 4.                

B. 2, 1, 3, 4.

C. 1, 3, 2, 4.                       

D. 2, 1, 4, 3. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cho các bước cần tiến hành khi ghép mắt là: 2,1,3,4.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 48 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON