YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 27 Sinh học 6

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Sinh học lớp 6 Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người giúp các em học sinh phân biệt được sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng do người. Biết được sự giống và khác nhau giữa hai hình thức trên. Trình bày được những ứng dụng trong thực tế của hình thức sinh sản do con người tiến hành. Phân biệt hình thức giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF