Sinh Học 6 Chương 5: Sinh Sản Sinh Dưỡng

 • Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

  Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
  Ở một số cây có hoa, rễ, thân, lá của nó ngoài chức năng nuôi dưỡng cây còn có thể tạo cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

  5 trắc nghiệm 40 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

  Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người
  Giâm cành, chiết cành, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm nhân giống cây trồng.

  66 hỏi đáp

  Xem chi tiết