Bài tập 2 trang 33 SGK Sinh học 6

Giải bài 2 tr 33 sách GK Sinh lớp 6

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?

Gợi ý trả lời bài 2

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ