YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 12 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải bài 12 tr 23 sách BT Sinh lớp 6

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển cệàc chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Bộ phận thịt vỏ của rễ sơ cấp có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 23 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON