ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 23 SBT Sinh học 6

Giải bài 10 tr 23 sách BT Sinh lớp 6

Mạch gỗ có chức năng

A. vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 23 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1