ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 21 sách BT Sinh lớp 7

Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
 • Rễ có đặc điểm cấu tạo miền lông hút phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng ở môi trường cạn.
 • Không phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút.
 • Rễ của các cây mọc trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ, thậm chí cả thân và lá. Ví dụ : cây bèo tấm, cây bèo tây. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 21 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Trần Phương Khanh
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  châu Lê thị phi
  Trong các miền của rễ , miền nào là quan trọng nhất? Vì sao?
  Theo dõi (0) 13 Trả lời
 • Minh Hà

  Theo dõi (1) 9 Trả lời
 • Nguệt Hà Thư

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Hoài

  Trong các đặc điểm sau:

  (1) Thành phần tế bào mỏng, không có lớp cutin bề mặt.

  (2) Thành tế bào dày.

  (3) Chỉ có một không bào trung tâm lớn.

  (4) Áp suất thẩm thấu lớn.

  Tế bào lông hút ở rễ cây có bao nhiêu đặc điểm?

  A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

  Theo dõi (0) 12 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Câu 1. Vì sao nói miền hút là phần quan trọng nhất của rễ ?

  A. Vì bộ phận này có khả năng tái sinh rất cao, giúp rễ nhanh chóng phục hồi sau khi bị tổn thương.

  B. Vì bộ phận này là nơi duy nhất ở rễ chứa mạch rây và mạch gỗ.

  C. Vì bộ phận này có chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp cung cấp nguồn năng lượng cho hoạt động của rễ.

  D. Vì bộ phận này chứa các lông hút có vai trò hút nước và muối khoáng hòa tan - chức năng quan trọng nhất của rễ thực vật.

  Câu 2. Lông hút ở rễ là một bộ phận của

  A. tế bào thịt vỏ.

  B. tế bào biểu bì.

  C. tế bào kèm.

  D. quản bào.

  Câu 3. Thành phần nào dưới đây không được tìm thấy ở tế bào lông hút ở rễ ?

  A. Nhân

  B. Vách tế bào

  C. Không bào

  D. Lục lạp

  Câu 4. Khi nói về sự sắp xếp mạch rây và mạch gỗ tại miền hút của rễ, phát biểu nào dưới đây là đúng ?

  A. Mạch rây bao bên ngoài, mạch gỗ nằm ở phía trong

  B. Mạch rây xếp một phía, mạch gỗ xếp ở phía đối diện

  C. Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ nhau

  D. Mạch gỗ bao bên ngoài, mạch rây nằm ở phía trong

  Câu 5. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào là nơi chứa chất dự trữ ?

  A. Ruột B. Bó mạch

  C. Biểu bì D. Thịt vỏ

  Câu 6. Các tế bào biểu bì ở miền hút của rễ được sắp xếp thành mấy lớp ?

  A.2 lớp B. 1 lớp

  C. 3 lớp D. 4 lớp

  Câu 7. Ở miền hút của rễ, phần trụ giữa bao gồm những thành phần nào ?

  A. Biểu bì và ruột

  B. Thịt vỏ và bó mạch

  C. Ruột và bó mạch

  D. Mạch rây và mạch gỗ

  Câu 8. Trong cấu tạo miền hút của rễ, bộ phận nào bao gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau và có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa ?

  A. Ruột B. Bó mạch

  C. Biểu bì D. Thịt vỏ

  Câu 9. Thành phần nào dưới đây của miền hút ở rễ bao gồm những tế bào có vách mỏng ?

  1. Mạch gỗ

  2. Mạch rây

  3. Ruột

  A. 2, 3 B. 1, 2

  C. 1, 3 D. 1, 2, 3

  Câu 10. Nếu cắt bỏ lông hút thì ngay lập tức, rễ cây sẽ mất đi khả năng nào dưới đây ?

  A. Hút nước và muối khoáng

  B. Vận chuyển các chất lên thân

  C. Tăng trưởng về chiều dài

  D. Hô hấp

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Chai Chai

  Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

  - Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

  Quan sát hình H.10.2 và H7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1