YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 3 tr 21 sách BT Sinh lớp 7

Có phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút không? Vì sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

  • Rễ có đặc điểm cấu tạo miền lông hút phù hợp với chức năng hút nước và muối khoáng ở môi trường cạn.
  • Không phải rễ của tất cả các loài cây đều có lông hút.
  • Rễ của các cây mọc trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ, thậm chí cả thân và lá. Ví dụ : cây bèo tấm, cây bèo tây. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 21 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON