YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 21 SBT Sinh học 6

Giải bài 2 tr 21 sách BT Sinh lớp 7

Nêu cấu tạo của một tế bào lông hút? Vì sao mỗi miền hút của rễ lại có rất nhiều lông hút? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 • Cấu tạo của một tế bào lông hút từ ngoài vào trong gồm:
  • Vách tế bào.
  • Màng sinh chất
  • Chất tế bào.
  • Nhân.
  • Không bào.
 • Trên miền hút của rễ có rất nhiều lông hút giúp làm tăng khả năng hấp thụ nước và muối khoáng của rễ. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON