YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Bảo vệ đa dạng sinh học là

  • A. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và nơi sống của các loài
  • B. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen và về loài
  • C. Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, về loài và các hệ sinh thái
  • D.

   Bảo vệ sự phong phú về nguồn gen, các mối quan hệ giữa các loài trong hệ sinh thái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA