YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Không phải là biện pháp khắc phục suy thoái môi trường

  • A. Duy trì đa dạng sinh học
  • B. Sử dụng triệt để tài nguyên quý hiếm
  • C. Chặt cây gây rừng
  • D. Xử lí đất trồng trọt thường xuyên bằng vôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sử dụng triệt để tài nguyên quý hiếm là hành động tàn phá môi trường.

  → Đáp án: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2874

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA