• Câu hỏi:

  Không phải là biện pháp khắc phục suy thoái môi trường

  • A. Duy trì đa dạng sinh học
  • B. Sử dụng triệt để tài nguyên quý hiếm
  • C. Chặt cây gây rừng
  • D. Xử lí đất trồng trọt thường xuyên bằng vôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC