YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu. Điều nào sau đây là không đúng?

  • A. Quần thể dể rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
  • B. Sự hổ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm
  • C. Khả năng sinh sản sẽ tăng lên do mật độ cá thể thấp,ít cạnh tranh
  • D. Giao phối gần xảy ra làm giảm sức sống của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu dẫn đến khả năng sinh sản sẽ giảm xuống do mật độ cá thể thấp không đủ để giao phối.

  → Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON