AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển, gọi là

  • A. Kích thước tối đa của quần thể
  • B. Mật độ của quần thể
  • C. Kích thước trung bình của quần thể
  • D. Kích thước tối thiểu của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>