YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vì sao nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào?

  • A. Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi.
  • B. Vì một lượng CO2 được dồn về phổi từ các cơ quan khác trong cơ thể.
  • C. Vì một lượng CO2 còn lưu trữ trong phế nang.
  • D. Vì một lượng CO2 thải ra trong hô hấp tế bào của phổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì một lượng CO2 khuếch tán từ mao mạch phổi vào phế nang trước khi đi ra khỏi phổi nên nồng độ CO2 thở ra cao hơn so với hít vào.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON