YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

  • A. Qua thành tĩnh mạch và mao mạch.
  • B. Qua thành mao mạch.
  • C. Qua thành động mạch và mao mạch.
  • D. Qua thành động mạch và tĩnh mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12087

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON