YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vì sao động vật có phổi không hô hấp dưới nước được?

  • A. Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.
  • B. Vì phổi không hấp thu được O2 trong nước.
  • C. Vì phổi không thải được CO2 trong nước.
  • D. Vì cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì nước tràn vào đường dẫn khí cản trở lưu thông khí nên động vật có phổi không hô hấp được dưới nước.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12090

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF