YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực 

  • A. Cao, tốc độ máu chảy nhanh
  • B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm
  • C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh 
  • D. Cao, tốc độ máu chạy chậm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF