YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Máu chảy trong hệ tuần hoàn kín như thế nào?

  • A. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao, tốc độ máu chảy chậm.
  • B. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.
  • C. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy nhanh.
  • D. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh là đặc điểm của máu chảy trong hệ tuần hoàn kín.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF