YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là 

  • A. Tim → Động mạch→ tĩnh mạch→ mao mạch→ tim
  • B. Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim
  • C. Tim → mao mạch→ động mạch→ tĩnh mạch→ tim 
  • D. Tim → động mạch→ mao mạch→ động mạch→ tim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín là Tim → động mạch→ mao mạch→ tĩnh mạch→ tim

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF