YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ tuần hoàn hở có ở động vật nào?

  • A. Đa số động vật thân mềm và chân khớp.
  • B. Các loài cá sụn và cá xương.
  • C. Động vật đa bào cơ thể nhỏ và dẹp.
  • D. Động vật đơn bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm và chân khớp.

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 12088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON