YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 126 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 126 sách GK Sinh lớp 11

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

- Tập tính bẩm sinh được đi truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

- Tập tính học được được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON