ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 126 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 126 sách GK Sinh lớp 11

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

- Tập tính bẩm sinh được đi truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

- Tập tính học được được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 126 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1