YOMEDIA
NONE

Bài tập 41 trang 70 SBT Sinh học 11

Giải bài 41 tr 70 sách BT Sinh lớp 11

Cơ sở sinh học của tập tính là

A. phản xạ.                                   B. hệ thần kinh

C. cung phản xạ.                          D. trung ương thần kinh.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 41

  • Cơ sở sinh học của tập tính là phản xạ.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 41 trang 70 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON