ADMICRO
VIDEO

Bài tập 44 trang 71 SBT Sinh học 11

Giải bài 44 tr 71 sách BT Sinh lớp 11

Một con chim sẻ non mới nở được nuôi cách li với chim bố mẹ và trong giai đoạn nhạy cảm (từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 50 sau khi nớ) được nghe tiếng chim hót của 1 loài chim sẻ khác. Con chim này khi trưởng thành sẽ

A. hót tiếng hót chẳng giống loài nào.

B. vẫn hót giọng hót của loài mình

C. hót tiếng hót của loài chim mà nó nghe được trong giai đoạn nhạy cảm. 

D. không hề biết hót.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44

  • Một con chim sẻ non mới nở được nuôi cách li với chim bố mẹ và trong giai đoạn nhạy cảm (từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 50 sau khi nớ) được nghe tiếng chim hót của 1 loài chim sẻ khác. Con chim này khi trưởng thành sẽ hót tiếng hót chẳng giống loài nào.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 44 trang 71 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON