YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 1 tr 117 sách GK Sinh lớp 11 NC

Tập tính động vật là gì? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

  • Tập tính động vật là chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể) nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.
  • Ví dụ: Một đàn ngỗng mới nở đi theo ngỗng mẹ. Nhưng những con ngỗng mới nở từ lò ấp lại chạy theo người chủ lò. Vì đó là hình ảnh đầu tiên mà chúng nhìn thấy khi vừa ra khỏi vỏ. 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 117 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON