YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 178 sách GK Sinh lớp 11

Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 • Ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài như: đa số các loài cá, ếch, nhái, cóc,...
 • Tinh trùng chỉ di chuyển được trong môi trường nước vậy nên thụ tinh ngoài cần có môi trường nước để tinh trùng bơi và gặp trứng để thụ tinh, ở trên cạn không có nước, tinh trùng không thể bơi đến để gặp trứng được.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 178 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  A. của hai giao tử đực và giao tử cái

  B. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái

  C. các nhân của nhiều giao tử đực với một nhân của giao tử cái

  D. bội NST đơn bội (n) của giao tử đực và giao tử cái tạo thành bộ NST lưỡng bội (2n) ở hợp tử

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Xét các đặc điểm sau:

  ⦁ Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống

  ⦁ Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền

  ⦁ Có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi

  ⦁ Là hình thức sinh sản phổ biến

  ⦁ Thích nghi tốt với môi trường sống ổn định

  A. (4) và (5)       B. (2) và (5)

  C. (2) và (3)       D. (1) và (5)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  A. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con

  B. từ sinh sản hữu tính đến sinh sản vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con

  C. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, tự đẻ trứng đến đẻ con

  D. từ sinh sản vô tính đến sinh sản hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  A. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  B. ngẫu nhiên của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

  C. có chọn lọc của hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tác phát triển thành cơ thể mới

  D. có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực và một tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  A. thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái

  B. thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái diễn ra bên trong cơ thể con cái

  C. thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non

  D. thụ tinh ngoài làm giảm hiệu quả thụ tinh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON