YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 178 sách GK Sinh lớp 11

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Khái niệm Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹ Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới
Cơ sở tế bào học Nguyên phân Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
Đặc điểm di truyền  Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau giống cơ thể mẹ, 
 Ít đa dạng về mặt di truyền
 Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới. 
 Có sự đa dạng di truyền.
Ý nghĩa Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 178 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON