YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 178 sách GK Sinh lớp 11

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

  Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính
Khái niệm Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹ Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới
Cơ sở tế bào học Nguyên phân Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
Đặc điểm di truyền  Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau giống cơ thể mẹ, 
 Ít đa dạng về mặt di truyền
 Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới. 
 Có sự đa dạng di truyền.
Ý nghĩa Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 178 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Thánh Tông

  ⦁ trinh sinh là hiện tượng các trứng không qua thụ tinh phát triển thành các cơ thể mới có bộ NST  lưỡng bội

  ⦁ một trong những ưu điểm của sinh sản vô tính là tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về mặt di truyền

  ⦁ chúng ta chưa thể tạo ra được cá thể mới từ tế bào hoặc mơ của động vật có tổ chức cao vì do tính biệt hóa cao của tế bào động vật có tổ chức cao

  ⦁ trinh sinh là hình thức sinh sản thường gặp ở loài chân đốt

  Số phát biểu đúng là:

  A. 2       B. 4       C. 3       D. 5

   

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  Những điều nào sau đây lý giải được sinh sản hữu tính làm tăng khả năng thích nghi và giúp cho quần thể tồn tại được trong môi trường biến động?

  ⦁ cơ sở của sinh sản hữu tính là sự phân bào giảm nhiễm mà điểm mấu chốt là sự hình thành giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái (noãn) và sự kết hợp giữa chúng

  ⦁ sinh sản hữu tính làm tăng tính biến dị di truyền ở thế hệ con

  ⦁ thông qua giảm phân và sự thụ tinh ngẫu nhiên, rất nhiều tổ hợp gen khác nhau sẽ được hình thành từ một số ít bộ gen ban đầu

  ⦁ quá trình nguyên phân có thể xảy ra đột biến làm tăng tính biến dị

  ⦁ mức biến dị di truyền của một quần thể càng lớn thì khả năng thích nghi với môi trường biến động ngày càng cao

  ⦁ trên nguyên tắc khi môi trường thay đổi hoàn toàn và đột ngột, những cá thể con có mang tổ hợp di truyền biến dị rất khác lạ sẽ có nhiều cơ hội, thích nghi hơn những cá thể con có kiểu gen đồng nhất và giống hệt bố mẹ

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (1), (2), (3), (4) và (5)

  B. (1), (2), (3), (4), (5) và (6)

  C. (1), (2), (3), (5) và (6)

  D. (1), (2), (4), (5) và (6)

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  A. không nhất thiết phải cần môi trường nước

  B. không chịu ảnh hưởng của các tác nhân môi trường

  C. hạn chế tiêu tốn năng lượng

  D. cho hiệu suất thụ tinh cao

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  A. tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường

  B. đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trước sự thay đổi của điều kiện môi trường

  C. tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di chuyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường

  D. tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  A. tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính

  B. các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh

  C. giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau

  D. một số dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF