YOMEDIA
NONE

Bài tập 15 trang 100 SBT Sinh học 11

Giải bài 15 tr 100 sách BT Sinh lớp 11

Trong một lần thúc đẻ cho cá trắm cỏ có khối lượng trung bình, người ta thu được 8000 hợp tử, về sau nở thành 8000 cá con. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, của tinh trùng là 25%.

Hãy tính số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng cần thiết để hoàn tất quá trình thụ tinh.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

  • Số trứng đã thụ tinh = số tinh trùng đã thụ tinh = số hợp tử tạo thành = 8000.
  • Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50% → Số trứng cần thiết = \(\frac{{8000 \times 100}}{{50}} = 16000\) trứng.

→ Số tế bào sinh trứng cần thiết = số trứng cần thiết = 16000 tế bào.

  • Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 25% → Số tinh trùng cần thiết = \(\frac{{8000 \times 100}}{{25}} = 32000\) tinh trùng.
  • Vì mỗi tế bào sinh tinh sinh ra 4 tinh trùng → Số tế bào sinh tinh trùng cần thiết = \(\frac{{32000}}{4} = 8000\) tế bào.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 100 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON