YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 104 SBT Sinh học 11

Giải bài 9 tr 104 sách BT Sinh lớp 11

Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

A. thần kinh.                                             B. tuần hoàn.

C. nội tiết.                                                   D. sinh dục.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

  • Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ nội tiết.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 104 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON