YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 102 SBT Sinh học 11

Giải bài 10 tr 102 sách BT Sinh lớp 11

Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Đẻ trứng, thì trứng không được bảo vệ trong cơ thể mẹ, khả năng nở không cao, chịu ảnh hưởng nhiều của điều kiện môi trường, hiệu quả thụ tinh thấp.
  • Đẻ con, phôi thai được hình thành và phát triển trong cơ thể mẹ nhờ các chất dĩnh dưỡng được nhận qua nhau thai. Thai được bảo vệ an toàn tránh được các tác nhân từ môi trường, nên khả năng sống sót cao hơn, hiệu quả sinh sản cao hơn, vì vậy tiến hoá hơn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 102 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON