YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 178 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 178 sách GK Sinh lớp 11

So sánh sinh sản hữu tính và động vật và thực vật.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

 •  Giống nhau: 
  • Là hình thức sinh sản kết hợp giữa hai loại giao tử đơn bội tạo ra hợp tử lưỡng bội hình thành nên cá thể mới.
  • Trải qua các giai đoạn:
   • Nguyên phân 
   • Giảm phân 
   • Thụ tinh 
   • Đều trải qua giai đoạn phát triển phôi 
 • Khác nhau: 
  • Thực vật:
   • Quá trình hình thành giao tử:
    • Tạo phấn: hạt phấn được tạo thành từ tiểu bào tử, chứa trong các bao phấn, thông qua quá trình giảm phân. 
    • Tạo noãn: từ tế bào mẹ gọi là đại bào tử giảm phân tạo 4 tế bào con, trong đó 3 tế bào không phát triển. Một tế bào phân cắt 3 lần tạo 1 tế bào gồm 8 nhân đơn bội. 
   • Sự thụ tinh: hạt phấn rơi trên đầu nhụy → hạt phấn nảy mầm tạo ống phấn tiến vào bầu nhụy tạo điều kiện tinh tử kết hợp với noãn hợp tử.
  • Động vật: 
   • Quá trình hình thành giao tử:
    • Tinh trùng phát triển và hình thành trong tinh hoàn. 
    • Tế bào trứng hình thành và phát triển trong buồn trứng.
   • Quá trình thụ tinh: tinh trùng tiến vào với số lượng lớn cùng tham gia vào "công phá" vỏ ngoài của trứng để chui vô trong thụ tinh.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 178 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON