YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 174 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 174 sách GK Sinh lớp 11

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

  • Giống nhau:
    • Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.
    • Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền).
  • Khác nhau:    
    • Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật và động vật khác nhau.
    • Sinh sản vô tính ở động vật có hình thức trinh sinh: cơ thể mới được hình thành không phải từ một tế bào sinh dưỡng 2n mà từ một tế bào trứng 1n. Tế bào trứng (n) này không thụ tinh mà phát triển thành một cơ thể.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 174 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON