ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 94 SBT Sinh học 11

Giải bài 1 tr 94 sách BT Sinh lớp 11

Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản vô tính ở động vật?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 
 • Điểm giống nhau:
  • Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • Điểm khác nhau:
  • Phân đôi dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân (tạo ra các eo thắt để phân chia nhân và tế bào chất).
  • Trinh sản dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội.
  • Nảy chồi dựa trên nguyên phân nhiều lần để tạo thành một chồi con, sau đó chồi con có thể tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.
  • Phân mảnh dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua nguyên phân để tạo ra cơ thể mới.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 94 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  A. ong thợ

  B. ong đực 

  C. ong chúa

  D. cả A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trọng Nhân

  A. Ong

  B. Chân khớp

  C. Giun đất

  D. Sâu bọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1