YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 39 sách GK Sinh lớp 11

Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.
  • Phương trình tổng quát về quang hợp:

6CO2+ 12H2O → C6H12O+ 6O2 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON