ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 45 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 tr 45 sách BT Sinh lớp 10

Giả thiết tế bào A và B đều có hình khối lập phương, tế bào A có tỉ lệ \( \frac{S}{V} \) = 0,3, tế bào B có tỉ lệ \( \frac{S}{V} \) = 3.

a) Kích thước tế bào A và B là bao nhiêu μm?

b) So sánh tương quan giữa diện tích, thể tích của hai tế bào đó? Rút ra nhận xét?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

a) Nếu gọi a là kích thước 1 cạnh (tính theo μm) thì hình khối hộp có:

S = 6a2, V = a3 → \( \frac{S}{V} \) = \( \frac{6}{a} \)

  • Tế bào A có: \( \frac{6}{a} \) = 0,3 → a = \( \frac{6}{{0,3}} \) = 20 μm.
  • Tế bào B có: \( \frac{6}{a} \) = 3 → a = \( \frac{6}{3} \) = 2 μm.

b) Tương quan kích thước và thể tích của hai tế bào đó :

  • Tế bào A có S = 6 x 202 = 2 400 μm2; V=203 = 8 000 μm3.
  • Tế bào B có: S = 6 x 22 = 24 μm2; V = 23 = 8 μm3.
  • Tế bào B có diện tích nhỏ hơn 100 lần vầ thể tích rihỏ hơn 1 000 lần.

Nhận xét:

  • Tế bào A có kích thước tựơng đương vởi kích thước tế bào nhân thực, tế bào B có kích thước tương đương kích thước tế bào nhân sơ.
  • Nếu tế bào nhỏ thì tỉ lệ \( \frac{S}{V} \) lớn, tế bào trao đổi chất và vận chuyển các chất nhanh hơn, tốc độ sinh trưởng và phân chia tế bào nhanh hơn. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON