ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7 Tế bào nhân sơ

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 7 về Tế bào nhân sơ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Có kích thước nhỏ 
  • B. Không có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất 
  • C. Không có chứa phân tử ADN
  • D. Nhân chưa có màng bọc 
  • A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân 
  • B. Tế bào chất, vùng nhân, các bào quan 
  • C. Màng sinh chất, các bào quan, vùng nhân 
  • D. Nhân phân hoá, các bào quan, màng sinh chất 
   
   
  • A. Màng sinh chất 
  • B. Vỏ nhày 
  • C. Mạng lưới nội chất
  • D. Lông roi 
  • A. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào
  • B. Cơ thể đơn bào, tế bào có nhân sơ
  • C. Bên ngòai tế bào có lớp vỏ nhày và có tác dụng bảo vệ 
  • D. Trong tế bào chất có chứa ribôxôm
  • A. Xenlulôzơ 
  • B. Peptiđôglican
  • C. Kitin
  • D. Silic
 • Câu 6:

  Tế bào vi khuẩn không có thành phần nào sau đây?

  • A. Vỏ nhầy
  • B. Thành tế bào
  • C. Mạng lưới nội chất.   
  • D. Lông.
 • Câu 7:

  Cho hình ảnh sau: Cấu trúc nào chứa vật chất di truyền của vi khuẩn?

  • A. 1.
  • B. 1,4.
  • C. 1,7.
  • D. 1,4,6.
 • Câu 8:

  Cấu trúc nào sau đây giúp vi khuẩn di chuyển?

  • A. Lông.  
  • B. Roi.  
  • C. Thành tế bào
  • D. Màng tế bào.
 • Câu 9:

  Vùng nhân của tể bào nhân sơ có chứa cấu trúc nào sau đây?

  • A. Bộ NST 2n của loài.  
  • B. Nhiều phân tử ADN dạng vòng, trần,
  • C. ADN và prôtêin histôn.   
  • D. Một phân tử ADN dạng vòng. trần.
 • Câu 10:

  Biết rằng s là diện tích bao quanh tế bào, V là thể tích tể bào. Vi khuẩn có kích thước nhỏ nên tỷ lệ s/v lớn. Đặc điềm này giúp cho vi khuẩn

  • A. dễ dàng trao đổi chất với môi trường.
  • B. dễ dàng gây bệnh cho các loài vật chủ.
  • C. dễ dàng tránh được kẻ thù. hoá chất độc.
  • D. dễ dàng biến đổi trước môi trường sống.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1