ADMICRO
VIDEO

Bài tập 5 trang 62 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 tr 62 sách BT Sinh lớp 10

Vi khuẩn có các đặc điểm nào dưới đây?

1. Tế bào chưa có nhân.

2. Thành tế bào cứng cấu tạo từ peptiđôglican.

3. Có hệ thống nội màng.

4. Sinh sản bằng phân đôi.

5. Màng tế bào cứng, cấu tạo từ xenlulôzơ.

Tổ hợp đúng là:

A. 1,2, 4.

B. 3, 4, 5.

C. 2, 3, 4.

D. 1,2,5. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

  • Các đặc điểm có ở vi khuẩn là: 1, 2, 4.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 62 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON