YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 94 sách GK Sinh lớp 10

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin cho mình bằng sử dụng nguồn cacbon trong không khí, sử dụng diệp lục a là chính. Nguồn nitơ là nitrogenaza cố định nitơ phân tử diễn ra chủ yếu ở trong tế bào dị hình. Kiểu dinh dưỡng là quang tự dưỡng.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 94 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON