ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 Các nguyên tố hóa học và nước

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 về Các nguyên tố hóa học và nước online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 25
  • B. 35
  • C. 45
  • D. 55
  • A. C,Na,Mg,N
  • B. H,Na,P,Cl
  • C. C,H,O,N
  • D. C,H,Mg,Na
   
   
  • A. 65%
  • B. 9,5%
  • C. 18,5%
  • D. 1,5%
  • A. Mangan
  • B. Kẽm
  • C. Đồng
  • D. Photpho
  • A. 65%
  • B. 70%
  • C. 85%
  • D. 96%
 • Câu 6:

  Cơ thể chỉ cần các nguyên tố vi lượng với một hàm lượng rất nhỏ là vì

  • A. phần lớn nguyên tố vi lượng đã có trong các hợp chất của tế bào.
  • B. chức năng chính cùa nguyên tô vi lượng là hoạt hoá các enzym
  • C. nguyên tố vi lượng đóng vai trò thứ yếu đối với cơ thể.
  • D. nguyên tố vi lượng chi cần cho một vài giai đoạn sinh trưởng nhát định cùa cơ thể.
 • Câu 7:

  Trong các vai trò sau đây, nước có những vai trò nào đối với tế bào?

  1. Môi trường khuếch tán và vận chuyên các chất.

  2. Môi trường diễn ra các phản ứng hoá sinh.

  3. Nguyên liệu tham gia phản ứng hoá sinh.

  4. Tham gia cấu tạo và bảo vệ các cấu trúc của tế bào.

  5. Cung cấp năng lượng cho tế bào hoạt động.

  • A. 1,2,3,4
  • B. 1,2,3,5
  • C. 1,3,4,5
  • D. 2,3,4,5
 • Câu 8:

  Khi bao quán rau xanh trong tủ lạnh, người ta chỉ dề trong ngăn mát mà không dê trong ngăn đá. Nguyên nhân là vì:

  • A. Trên các lá rau có vi sinh vật nên nếu để trong ngăn đá thì rau sẽ làm hỏng tù lạnh.
  • B. Ngăn đá có nhiệt độ thấp (dưới 0°C) nên các chất dinh dường ở trong rau dễ bị phân hủy, làm giảm chất lượng rau.
  • C. Để trong ngăn đá sẽ làm cho vi sinh vật có trên bề mặt lá rau phát triển mạnh, làm cho rau nhanh hỏng.
  • D. Ngăn đá có nhiệt độ thấp (dưới 0°C) cho nên nước trong tế bào đóng băng, làm vỡ tế bào rau.
  • A. Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất sóng của cơ thể
  • B. Chỉ cần cho thực vật ở giai đoạn sinh trưởng
  • C. Tham gia vào cấu trúc bắt buộc của hệ enzim trong tế bào 
  • D. Là những nguyên tố có trong tự nhiên
  • A. Bệnh bướu cổ 
  • B. Bệnh còi xương
  • C. Bệnh cận thị  
  • D. Bệnh tự kỉ
 

 

YOMEDIA
1=>1