RANDOM
VIDEO

Bài tập 3 trang 18 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 18 sách GK Sinh lớp 10

Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
 • Cấu trúc hoá học của nước: phân tử nước được tạo bởi một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Trong phân tử nước, 2 nguyên tử hiđrô liên kết với nguyên tử ôxi tạo ra phân tử nước có tính phân cực mang điện tích dương ở khu vực gần mỗi nguyên tử ôxi. Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo nên liên kết yếu (liên kết hiđrô) làm ra mạng lưới nước (có vai trò rất trọng đối với sự sống).
 • Vai trò của nước trong tế bào:
  • Nước vừa là thành phần cấu tạo
  • Vừa là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào.
  • Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa.
  • Nước giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 18 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Quynh Anh

     1. Tuy cơ thể cần với một lượng bé nhưng rất thiết yếu.

     2. Chiếm tỉ lệ trong khối lượng chất sống nhỏ hơn 0,01%.

     3. Là thành phần bắt buộc của hàng trăm hệ enzim quan trọng.

     4. Được cơ thể sử dụng dưới dạng ion dương.

  Đáp án đúng:

  A. 1, 2

  B. 2, 3

  C. 1, 2, 3, 4

  D. 1, 2, 3

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Mai Linh

     1. Tế bào cơ thể cần sử dụng một lượng lớn hơn rất nhiều so với các nguyên tố vi lượng.

     2. Có vai trò chủ yếu trong xây dựng các cấu trúc tế bào.

     3. Là thành phần không thể thiếu trong các hệ enzim quan trọng của tế bào.

     4. Phần lớn được tồn tại trong chất nguyên sinh dưới dạng anion và cation.

  Đáp án đúng:

  A. 2, 3

  B. 1, 2, 4

  C. 3

  D. 3, 4

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Tran Chau
  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1