YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 18 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 tr 18 sách GK Sinh lớp 10

Trình bày cấu trúc hoá học của nước và vai trò của nước trong tế bào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Cấu trúc hoá học của nước: phân tử nước được tạo bởi một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị. Trong phân tử nước, 2 nguyên tử hiđrô liên kết với nguyên tử ôxi tạo ra phân tử nước có tính phân cực mang điện tích dương ở khu vực gần mỗi nguyên tử ôxi. Sự hấp dẫn tĩnh điện giữa các phân tử nước tạo nên liên kết yếu (liên kết hiđrô) làm ra mạng lưới nước (có vai trò rất trọng đối với sự sống).
  • Vai trò của nước trong tế bào:
    • Nước vừa là thành phần cấu tạo
    • Vừa là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào.
    • Nước là môi trường của các phản ứng sinh hóa.
    • Nước giúp tế bào tiến hành chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 18 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF